24 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Informationsdag om tidiga insatser för asylsökande (TIA), Skara 24 feb

Välkommen till en informationsdag om Länsstyrelsens utvecklingsmedel om tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Informationsdagen berör medel till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende. Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om tidiga insatser för Asylsökande och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Målgrupp

Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommunen och civilsamhället

Program

12.30 Registrering

13.00 Länsstyrelsens uppdrag och ansökningsförfarandet av utvecklingsmedel, Tidiga insatser för asylsökande (TIA), §37 och §37a.

14.00 Jämställda tidiga insatser /barnperspektivet

14.30 Fika med mingel

15.00 Samhällsinformation för asylsökande, Göteborgs stad

15:30 Möjlighet att ställa frågor till handläggare inom tidiga insatser

16.00 Informationsdagen avslutas

VAR: Länsstyrelsen Västra Götaland Skara, Skaraborgsgatan 30, 532 30 Skara

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 feb 2020

Anmäl dig


Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats


Kontakt