20 feb 2020 klocka 12.30 - 14.45

Lansering av handbok för arbete med jämställdhet och trans

Oavsett kön? är en handbok för arbete med jämställdhet och trans. Välkommen till lanseringen av materialet.

Under ett års tid har RFSL drivit ett projekt för att ta fram metoder för jämställdhetsarbete som inkluderar transpersoner. RFSL har hållit workshoppar med offentliga aktörer, myndigheter och civilsamhället, genomfört undersökningar och utvecklat metoder och arbetssätt.

Resultatet är ett metodmaterial som nu finns tillgängligt för alla som arbetar med frågorna. Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Målgrupp

Eftermiddagen vänder sig främst till dig som arbetar med jämställdhet och andra rättighetsfrågor på kommunal och regional nivå samt inom civilsamhället.

Program

  • 12.30 Deltagarna bjuds på lunch
  • 13.00 Utmaningar och lösningar för ett transinkluderande jämställdhetsarbete
  • 14.45 Programmet avslutas

Tillgänglighet

Hiss, tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga.

VAR: Länsstyrelsens samlingslokal De La Gardie, Södra Hamngatan 3, Göteborg (ingång via receptionen)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt