11 mar 2020 klocka 09.30 - 15.30

Funktionshinderspolitik i Boråsregionen

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut. Att var femte person saknar samma möjligheter i livet som övriga personer innebär att vi har stora luckor i vårt samhälle. Men tillsammans kan vi fylla luckorna. Detta budskap har Länsstyrelsens kampanj ”Tillsammans kan vi fylla luckorna” som pågår under 2020.

Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerar som en del av kampanjen denna konferens om kommuner och regionens genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Dagen innehåller bland annat en introduktion till Myndigheten för delaktighets nya metodstöd med fokus på funktionshinderspolitik i ledning och styrning samt aktiv involvering och samråd med funktionshindersrörelsen.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, folkhälsoplanering och/eller social hållbarhet i kommun eller på Västra Götalandsregionen. Representanter från funktionshindersorganisationer i länet är också varmt välkomna.

Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

Fyra delregionala konferenser under 2020

Under våren genomförs fyra delregionala konferenser varav denna i Borås är en. Önskar du att istället delta i någon annan av konferenserna i Trollhättan (27/2), Göteborg (5/3) eller Skövde (26/3) är du varmt välkommen.

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Program

(frukost finns serverad från kl.9)

09.30 Grunderna i funktionshinderspolitiken, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken utifrån kommuner och regionens roll och verksamheter

10.30 Presentation av Myndigheten för delaktighets metodstöd gällande funktionshindersperspektiv i ledning och styrning

11.00 Diskussion i grupper – hur kan vi utveckla ledningen och styrningen av funktionshinderspolitiken?

12.00 Lunch

13.00 Om samråd och aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning

13.30 Presentation av Myndigheten för delaktighets metodstöd gällande samråd och aktiv involvering

14.00 Fika

14.20 Gruppdiskussion – hur kan vi utveckla arbetet med aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning?

15.20 Möjligheter till stöd från Länsstyrelsen

15.30 Avslut

VAR: Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Frukost, lunch och fika ingår för alla deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 feb 2020

Anmäl dig

Reservlista

Om konferensen är fullbokad kan du kontakta oss för att sätta upp dig på reservlistan.

Kontakt

Erik Lindqvist
Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götaland
010-22 44 513
erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se

Linnéa Björk
Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götaland
010-22 44 340
linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Kontakt