26 feb 2020 klocka 09.00 - 12.30

En förmiddag om stöd till nyanlända föräldrar

Länsstyrelsen bjuder in kommuner i Västra Götalands län till en förmiddag med fokus på information om olika former av föräldraskapsstöd riktat till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. Vi ger er praktiska exempel.

Målgrupp

Förmiddagen riktar sig till dig som arbetar med föräldraskapsstöd i kommuner, idéburen sektor och på familjecentraler, samt till ansvariga i länets kommuner för mottagandet av nyanlända.

08.30 Fika och registrering.

09.00 Länsstyrelsen hälsar välkommen.

09.10 Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar – vad fungerar? En kunskapsöversikt.
Jeanette Olsson, forskare FOU i väst

09.50 Förälder i ett nytt land – en kurs i föräldraskap om att vara förälder i ett nytt land.
Integrationscentrum Göteborg

10.30 Kaffe/frukt

10.45 Föräldraskap i Sverige – ett samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län och sprids nationellt i samarbete med Bris.

11.25 Bygga broar – systematiskt värdegrundsarbete i inom förskola, skola för att bland annat främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

12.00 Information Sverige – en webbportal för nyanlända.
Länsstyrelsen Västra Götalands län

12.30 Avslutning

VAR: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt