15 jan 2020 klocka 09.30 - 14.30

Tillsammans mot brott

Ett collage av polisens arbete ute i fält.

Välkommen till en dag för dig som arbetar på en strategisk nivå inom, eller riktat till näringslivet i Västra Götalands och Hallands län.

Syftet med denna dag är att få kunskap om vilka behov näringslivet har för att minska brottsligheten och öka tryggheten inom verksamheten. Dagen ger också kunskap kring hur samarbete mellan privata och offentliga aktörer kan ske. För att minska brottslighet och öka trygghet krävs ett systematiskt långsiktigt arbete mot gemensamma mål.

Under förmiddagen får vi ta del av erfarenheter av systematisk samverkan för att minska brottslighet och öka trygghet, både ur näringslivs- och myndighetsperspektiv. Under eftermiddagen kommer en workshop att genomföras där näringslivets problembild och behov är i fokus.

09.30 Fika och registrering.

10.00 Inledning av dagen.
Klas Johansson, chef polisregion Väst.
Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland.
Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun.

10.50 Thomas Ahlskog, MTR.
Samverkan som metod för minskad brottslighet och ökad trygghet.

11.15 Linda Linblom, Brå.
Hur bygger man samverkan, mot brott och för trygghet?

12.00 Lunch.

13.00 Workshop kring frågeställningar om brottsutsatthet och hur man kan
arbeta tillsammans för att förbättra. Förbättra vad? Tryggheten?

14.00 Återsamling.

14.30 Avslutning av dagen.

VAR: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 jan 2020

Anmäl dig


Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats


Kontakt