04 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Livsmedelsdagen 2020

Tomater

Foto: Erika Kvarnlöf

Livsmedelsdagen 2020 är en mötesplats för producenter av livsmedel i Västra Götalands län.

Kom och få ny kunskap, kontakter och inspiration. Tillsammans lyfter vi de geografiska och naturgivna möjligheterna för bra livsmedel i vårt län.

Föreläsningar, samtal och kunskapsutbyte

Vi erbjuder föreläsningar, samtal på scen, utställare och möjlighet för deltagare att utbyta kunskap och nätverka med kollegor.

Passa på att bolla idéer och prata med andra som har erfarenheter du kan dra nytta av. Utställare kommer ge dig möjlighet till samtal och kunskap att ta med hem till din verksamhet.

Moderator för dagen är Lisa Lemke, frilansande matkreatör, matstylist och tv-kock och driver två krogar. Hon brinner för lantbruk, närodlat och hållbarhet.

Välkomstfika finns från klockan 9:00. Programmet startar 9:30

Samverkan i länet - varför är vi här idag?

Berit Mattsson Västra Götalandsregionen & Ingrid Guldbrand Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Då. Nu. Sen.

Fredrik Fredrikson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län ger oss en historisk bild av länet och livsmedelsproduktio­nen. En samtida bild och en tanke om vart vi är på väg.

Hur omvandlar du hållbarhet till lönsamhet och affärsmöjligheter?

Jens Berggren, Hållbarhetsstrateg LRF

Lokal mat i offentliga kök

Lidköping kommun berättar om upphandling och möjligheten för lokala livsmedelsproducenter att delta.

Samarbete mellan restaurang och lokal producent för att få ut mer lokala produkter.

Hvita Hjorten och Bramleys - hur bygger du ett varaktigt samarbete?

Från ax till limpa. Samverkan mellan primärproducent och förädlare.

Lögens kvarn tillsammans med Lottas Bak & Form.

LUNCH med lokala råvaror

Sjömat – unika värden i Västerhavet

Havstenssund Ostron och Scanfjord. Nyttja de naturgivna resurserna i länet och de mervärden de ger i kretsloppet.

Nya produktionssystem och ny teknik

Pond Fish and Greens & Nordamark. Aquaponi & vertikalodling, en del av framtidens odlingssystem.

Naturbeteskött - Naturvård som affärsmöjlighet

Lyröns Entreprenad, småskaligt med flera ben, tillsam­mans med Johan Larsson, köttproducent och naturvårdare, samt Anders Karlsson, professor i köttvetenskap på SLU.

Aktivitetstorg inklusive FIKA

  • Utveckla verksamheten med kunden i fokus
  • Hitta samarbetspartners
  • Finansieringsmöjligheter och produktutveckling
  • Regler & villkor - vad gäller vid livsmedelsproduktion?
  • Naturbeteskött - föreläsare deltar och svarar på frågor
  • Försäljning offentliga kök

Panelsamtal. Affärsmöjligheter kopplat till framtidens mat

Lisa Lemke leder samtalet. Trendspaning, framtidsforsk­ning och livsmedel, visionärt om framtidens konsumtions­mönster och affärsmöjligheter för lokalproducerade livsmedel.

Sammanfattning & avslutning av dagen. Nu går vi vidare!

Dagen arrangeras i samverkan med Västra Götalandsregionen, AgroVäst, Livsmedelsacceleratorn, Lokalproducerat i Väst, SLU, Hushållningssällskapet Västra, LRF, Växa Sverige, Fiskekommunerna och Leader Bohuskust och gränsbygd.

VAR: Grand Hotel Alingsås

KOSTNAD: 500 kronor plus moms (fika och lunch ingår). OBS! Avanmälan senare än 25 januari debiteras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 jan 2020

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Fullt? Anmäl dig till vår reservlista. Skicka dina uppgifter till: frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se

OBS! Avanmälan senare än 25 januari debiteras.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt