04 dec 2019 klocka 08.30 - 16.30
Symbolbild konferensen Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland

Ett robust och motståndskraftigt län

Vad krävs för att skapa ett robust och motståndskraftigt län? Det var huvudfrågan på årets Krissamverkan Västra Götaland. De närmare 300 deltagarna fick en inblick i ämnen som att möta informationspåverkan, hot och möjligheter med digitalisering, robust energiförsörjning och svenskarnas tillit till samhället och till varandra.

Filmklipp om konferensen

Kort om dagen

Det robusta samhället är något vi bygger tillsammans, sa landshövding Anders Danielsson i sitt inledningstal. Han framhöll hur viktigt det är att vi i en krissituation fokuserar på att hjälpa och stödja varandra och att vi delar med oss av erfarenheter och lärdomar. Han påminde också om den pågående totalförsvarsplaneringen, där kommuner, myndigheter och regioner har ett mångårigt arbete framför sig med att återuppbygga det civila försvaret.

Björn Östlund, producent på SVT, tog oss med bakom kulisserna på SVT-serien Nedsläckt land, där tio deltagare ställdes inför utmaningen att lösa sina behov av vatten, värme, mat och information i ett läge där elförsörjning, internet och mobilnät slagits ut. Björn berättade att serien fått många positiva reaktioner och att den även nått grupper som annars är svåra att nå med budskap om varför det är viktigt att ha en egen beredskap.

Anton Lif, expert på informationspåverkan, gav oss en inblick i verktyg och metoder som stater och organisationer kan använda för att sprida vilseledande information med målet att påverka och splittra det svenska samhället. Genom att öka vår medvetenhet om hur informationspåverkan fungerar kan vi lättare upptäcka när vi utsätts för det. Bygg din mentala brandvägg var Antons budskap. Han tipsade om att använda MSB:s handbok ”Att möta informationspåverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” för att lära sig mer om ämnet.

Isobel Hadley-Kamptz, författare och skribent med ett förflutet i regeringens digitaliseringskommission, talade om det digitaliserade samhället och vilka utmaningar vi ställs inför när allt fler tjänster och infrastruktur vilar på tekniska plattformar. Samtidigt som hon såg många fördelar med digitala tjänster höjde hon ett varningens finger för att vi i vår effektiviseringsiver springer lite för fort och missar att ta höjd för de säkerhetsrisker och andra sårbarheter som följer i digitaliseringens spår.

Karl Björklund från Energimyndigheten berättade om samhällets energiförsörjning i vardag, kris och vid höjd beredskap. Han pekade på flera utmaningar i arbetet med att skapa en robust energiförsörjning, bland annat utmaningen att planera för trygg energiförsörjning här och nu samtidigt som vi inte har svaren på hur framtidens energilösningar kommer att se ut.

Lars Trägårdh, professor i historia, pratade om det svenska samhällskontraktet. Hur är det ställt med tilliten till våra samhällsinstitutioner? Står vi inför en tillitskris? Svaret är att vi svenskar ligger mycket högt på tillitsskalan i internationella jämförelser och undersökningar visar att vi, tillsammans med övriga nordiska länder, har en stigande tillitskurva. Samtidigt finns det skillnader inom Sverige, till exempel kan tilliten och den upplevda tryggheten variera mellan stad och land och mellan olika bostadsområden i en kommun.

Konferensen Krissamverkan Västra Götaland genomfördes den 4 december 2019 och samlade närmare 300 personer från kommuner, myndigheter, Västra Götalandsregionen, frivilligorganisationer. Konferensen är en årlig mötesplats för personer som arbetar med länets krisberedskap.

Talare


Björn Östlund

Björn Östlund

Bakom kulisserna på Nedsläckt land

Hur gick tankarna när tv-serien Nedsläckt land utformades? Hur jobbade redaktionen med urvalet av deltagare och hur gjordes researchen? Programmets utvecklare och exekutiva producent Björn Östlund berättar hur det gick till när Sveriges första krisreality föddes.

Björn är exekutiv producent och projektledare på SVT. Han har jobbat på SVT i Malmö sedan 2000, som programledare, reporter, producent, utvecklare och exekutiv producent inom områdena fakta, lifestyle och kultur.

 

Karl Björklund

Karl Björklund

Robustare energiförsörjning för hela hotskalan

Karl Björklund berättar om arbetet med trygg energiförsörjning inom den pågående totalförsvarsplaneringen. Han ger exempel på vad som kan hota vår energiförsörjning och talar om energiomställningens utmaningar och möjligheter.

Karl arbetar som programledare för Utveckling av Sveriges drivmedelsberedskap på Energimyndigheten. Han har tidigare arbetat för Energikontoren Sverige under knappt ett år med samordningsprojekt för att främja energiomställningen. Karl har en bakgrund som specialistofficer i Försvarsmakten med uppgift att utveckla logistikförmågan och drivmedelsförsörjningen i flygvapnet.


Anton Lif

Anton Lif

Så kan vi vaccinera oss mot informationspåverkan

Informationspåverkan är när en främmande makt vill störa och vilseleda för att uppnå ekonomiska, politiska eller militära mål. Desinformation, social och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik är exempel på tekniker som används. Anton Lif talar om att bygga motståndskraft och ger handfasta råd om hur organisationer och privatpersoner kan upptäcka och möta informationspåverkan.

Anton har djup kunskap när det gäller påverkansoperationer och hybridhot. Under mer än åtta år arbetade han vid försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Han har deltagit i internationella insatser och utbildat i påverkansoperationer och psykologiskt försvar. Vid sidan av arbetet är Anton aktiv inom Försvarsutbildarna och under 2018 var han projektledare för "Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft". Idag arbetar Anton som rådgivare på Combitech. I sitt bagage har han också studier i marknadsföring och kommunikation.


Isobel Hadley-Kamptz

Foto: Severus Tenenbaum

Isobel Hadley-Kamptz

Digitalisering – hot eller möjlighet?

Fram till ungefär 2012 var Sverige bland de bästa i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sedan dess har många länder gått om oss. Detta kräver eftertanke och kanske också nya digitala reformer. Det krävs också en klar analys av Sveriges relation till de hot som följer med digitaliseringen. Vad innebär det för rättvisa, demokrati, jämlikhet och säkerhet? Vilka tekniska hot finns mot exempelvis energiförsörjning och kommunikationer? Kan digitaliseringen innebära hot mot människors tillit, trygghet och gemenskap? Isobel fokuserar på vad en allt mer uppkopplad tillvaro innebär för oss som privatpersoner och för samhället i stort.

Isobel Hadley-Kamptz är författare och skribent med lång erfarenhet av internetfrågor. Hon arbetade bland annat under tre år i Digitaliseringskommissionen, med ansvar att bistå regeringen med råd för bästa möjliga digitaliseringspolitik.


Lars Trägårdh

Lars Trägårdh

Det svenska samhällskontraktet

Hur är det ställt med svenskens försvarsvilja? Har vi tillit till samhället och varandra? Hur ser det svenska samhällskontraktet ut år 2019?

Lars är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. 1993 doktorerade han i historia vid UC Berkeley. Under ett tiotal år var han historieprofessor vid Barnard College, Columbia University, där han undervisade och forskade om modern svensk och tysk historia.
Sedan 2010 bor Lars åter i Sverige och är knuten till Ersta Sköndal Bräcke högskola, där han leder ett större forskningsprogram kring den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. Lars forskning kretsar kring olika aspekter av välfärdsstaten och det civila samhället.

Program

08.30 Kaffe och registrering

09.00 Inledning
Landshövding Anders Danielsson och moderator

09.20 Bakom kulisserna på nedsläckt land
Björn Östlund, Sveriges television

10.10 Paus med frukt

10.40 Så kan vi vaccinera oss mot informationspåverkan
Anton Lif, Combitech

11.30 Robustare energiförsörjning för hela hotskalan
Karl Björklund, Energimyndigheten

12.20 Lunch

13.20 Digitalisering - hot eller möjlighet?
Isobel Hadley-Kamptz, författare och skribent

14.10 Kaffe

14.40 Det svenska samhällskontraktet
Lars Trägårdh, professor i historia

15.30 Panelsamtal
Samtalet leds av moderator

16.10 Avslutande ord på vägen
Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör

16.30 Dagen avslutas

Tid

4 december, kl 09.00-16.30. Kaffe och registrering från kl 08.30.

Kommunernas säkerhets- och beredskapssamordnarna fortsätter med ett eget program den 5 december.

Plats

Elite Park Avenue Hotel i Göteborg, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.
Lokal: Banquethall 2 (våning 2).

Målgrupp

Konferensen vänder sig till politiker i kommunens krisledningsnämnd, kommunchefer, säkerhets-/beredskapssamordnare, kommunikatörer och företrädare för räddningstjänst, myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer i länet.

Om Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götlands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap. Konferensen ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap. Varje år lyfter vi ett nytt tema på konferensen.
Läs om tidigare konferenser

Kontakt

Om du har några frågor om konferensen är du välkommen att höra av dig till

Anne-Lii Kivi
Telefon 010-224 47 18
E-post till Anne-Lii Kivi

VAR: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

KOSTNAD: 750 kronor (exklusive moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt