Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Praktikplats inom Folkhälsa och rättighetsfrågor

Enhetens uppdrag är relaterade till flera sak- och politikområden som brottsförebyggande, folkhälsa, jämställdhet, funktionshinderspolitik och rättighetsfrågor. Praktiken kommer att inriktas särskilt på analys och kunskapssammanställning inom folkhälso- och rättighetsområdet.

Med anledning av Länsstyrelsens uppdrag inom krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap i samband med samhällsstörningar har vi ett särskilt intresse för långsiktiga konsekvenser inom den sociala dimensionen med anledning av covid-19.

Praktikuppgifterna kommer bland annat att innebära:

  • sammanställning och analys av tillgänglig lokal och regional statistik
  • ta fram enklare kunskapssammanställningar
  • omvärldsbevakning
  • bistå vid konferenser och möten

Som praktikant kommer du därutöver att få ta del av arbete i de övriga uppdragen på enheten. Du kommer att ha varierande arbetsdagar där du bidrar till det löpande arbetet med social hållbarhet på en statlig myndighet.

Kvalifikationer

  • Kandidatexamen inom statsvetenskap, sociologi, folkhälsovetenskap eller annan samhällsvetenskaplig utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig.
  • Kunskap inom mänskliga rättigheter, jämställdhet och/eller folkhälsa.

Praktikperiodens omfattning

Antal annonserade praktikplatser: 1
Omfattning: 100 %
Praktikperiod: 20 veckor
Tillträde: Start höstterminen 2021
Placeringsort: Göteborg

Ansökan

Ansök med CV, personligt brev samt kandidatuppsats.
Praktiken ska utföras inom ramen för kurs på universitet/högskola.
Ansök senast: 2021-03-31
Skicka din ansökan till: monika.lund@lansstyrelsen.se
Referensnummer:

Kontakt