Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Årsredovisning 2018

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2018 med presentation av vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning VG 2017

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Verksamhetsplan 2019

Länsstyrelsens verksamhetsplan beskriver inriktningen i vår strategiska planering vilken ligger till grund för vårt arbete. I verksamhetsplanen kan du bland annat läsa om Länsstyrelsens verksamhetsidé, våra strategiska och interna mål samt om våra uppdrag.

Verksamhetsplan 2019PDF


Verksamhetsplanering Västra Götaland 2018

Kontakt