Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta oss på Länsstyrelsen i Västra Götaland på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.

Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
  • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
  • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

Brister i dokument

  • Ett antal dokument på webbplatsen har brister vad gäller tillgänglighet. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text, dokumenttitel, läs- eller tabbordning saknas eller är felaktig. När det gäller tabeller kan det saknas rubriker och vara för komplicerade.
  • Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2018 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. De är också oskarpa vid förstorning och kan därmed vara svåra att läsa.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument.

Brister i bilder

Det kan förekomma bilder som saknar alt-texter. Vi jobbar löpande med att rätta till detta.

Brister i filmer

  • Videoklipp som vi publicerat på webbplatsen före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall textning samt tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.
  • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018
Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Kontakt