Tillfälligt stöd inom åtgärdsprogram för hotade arter, ÅGP

Stödet ska användas till åtgärder som att restaurera betesmarker och slåtterängar, hamling av träd samt till bränning av artrika marker. Ansök senast 11 september.


På grund av tekniskt fel behöver du som ansökt före den 16 augusti ansöka igen. Vi beklagar. Välkommen med din ansökan!

Främst för åtgärder på kort sikt

Det tillfälliga stöd som du kan ansöka om på den här sidan, är främst till för insatser som kan slutföras under 2023. Om du blir beviljad detta stöd kan du inte också för samma mark beviljas det fleråriga restaureringsstödet, som beräknas återkomma 2024. Om du vill ha stöd för en åtgärd som kräver återkommande insatser under flera år bör du vänta med att söka pengar till nästa år.

Bidragssystemet på plats 2024 (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Så söker du ersättning

Du ansöker via webbformuläret på den här sidan.

Tänk på att:

  • Om du blir beviljad detta stödet (för 2023) kan du inte för samma mark få det fleråriga restaureringsstödet som kommer tillbaka 2024.
  • Du behöver utföra åtgärderna senast februari 2024, och får ersättningen i efterhand.

Vem kan söka, när får jag besked och hur mycket pengar kan jag få?

Alla kan söka stödet, till exempel kommuner, föreningar eller markägare.

Du får besked senast 2 oktober via den mejladress som du lämnat i din ansökan.

Ersättningsnivåer är ännu inte beslutade, men det blir troligen schablonersättningar.

Eftersom pengarna är begränsade kan Länsstyrelsen komma att behöva prioritera bland ansökningarna.

Vad kan jag söka ersättning för?

Du kan söka stöd för följande åtgärder:

  • Röja igenväxta växtplatser för hotade arter (ÅGP-arter).
  • Restaurering av hotade naturtyper (ÅGP-naturtyper).
  • Hamling av äldre, hamlade träd.
  • Friställning av skyddsvärda träd.
  • Bränning av artrika marker

Du hittar en lista på aktuella ÅGP-arter och ÅGP-naturtyper under rubriken ”Arbetet i Västra Götaland” på länsstyrelsens webbsida om hotade djur och växter. Klicka på pdf:en ”Åtgärdsprogram som berör Västra Götalands län”:

Hotade djur och växter

Webbformulär för ansökan

Sista dag att ansöka är 11 september 2023.

Har du ansökt före den 16 augusti? Då behöver du ansöka igen på grund av tekniskt fel. Vi beklagar. Välkommen med din ansökan!

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress så att vi kan nå dig med besked om din ansökan.

Hur stor yta påverkar din åtgärd?
Fyll i ytan om din åtgärd påverkar slåtterängar, betesmarker eller andra marker. Lämna annars fältet tomt.
Hur många träd omfattar åtgärden?
Fyll i antal om din åtgärd omfattar träd. Lämna annars fältet tomt.
Finns ÅGP-arter och/eller ÅGP-naturtyper där du vill restaurera? * (obligatorisk)
Finns ÅGP-arter och/eller ÅGP-naturtyper där du vill restaurera?Om du är osäker kan du bifoga en karta över åtgärdens plats som underlag.
Om ÅGP-arter och/eller ÅGP-naturtyper finns, ange de som du känner till:
Vi listar ÅGP-arter och ÅGP-naturtyper i pdf-filen "Åtgärdsprogram som berör Västra Götalands län" på sidan Hotade djur och växter. Om du är osäker kan du bifoga en karta över åtgärdens plats som underlag.


Finns andra hotade arter där du vill restaurera? * (obligatorisk)
Finns andra hotade arter där du vill restaurera?
Vem kommer att utföra din åtgärd?  * (obligatorisk)
Vem kommer att utföra din åtgärd?


Tänk på att den som utför åtgärden behöver ha F-skatt.
Beskriv hur du genomför eventuell fortsatt skötsel:
Till exempel: Om du restaurerar en betesmark, har du tillgång till betesdjur framöver?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss