Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Startstöd finns till för att hjälpa unga att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk och trädgård. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Vem kan få stöd?

För att kunna få stöd ska du bland annat uppfylla dessa villkor:

 • Du är yngre än 40 år när du ansöker.
 • Det är första gången som du etablerar dig som ägare av ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.
 • Det är mindre än 24 månader (ny tidsgräns som började gälla 15 juli 2018) sedan du startade eller tog över ett företag med jordbruksverksamhet.
 • Ditt företag är inriktat på primärproduktion.
 • När du genomfört affärsplanen ska primärproduktionens omfattning vara minst 860 timmar per år.

På Jordbruksverkets webbplats finns en fullständig lista över villkoren du ska uppfylla för att kunna få stöd.

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Regeringen har beslutat om förlängning av delar av Landsbygdsprogrammet under 2021-2022. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats:

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Det innebär att det har kommit nya pengar till budgeten och att stödet är öppet för nya ansökningar. Handläggningen är påbörjad av inkomna ärenden under 2019 och 2020 och beslutas löpande.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 430.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I Västra Götalands län kommer vi prioritera ansökningar där du själv utför minst 1 720 timmar/år inom primärproduktionen. Om företaget är en juridisk person ska ditt innehav av aktier eller andelar vara mer än 50 procent.

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av det regionala urvalskriteriet. Detta är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om startstöd, skriv en kort men tydlig motivering. Har du skickat in din ansökan utan denna bilaga ska du komplettera din ansökan via Mina sidor.

Bilaga - bedömning av regionala urvalskriterier Word, 40 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur stort är stödet?

Startstödet är på 250 000 kronor och betalas ut i två omgångar.

När ansöker jag?

Du måste söka stödet inom 24 månader efter att du startade eller tog över jordbruksverksamheten.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor är aktuella när du söker startstöd:

 • F-skattsedel
 • kontrakt som avser köp, övertagande av gård/företag
 • revers/gåvohandling
 • kopia på köp av produktionsmedel, köpebrev, aktier
 • arrendeavtal eller andra avtal som rör din verksamhet
 • intyg på gymnasieutbildning, praktik, annan utbildning eller erfarenhet som kan gynna ditt företagande.
 • gör en utförlig resultatberäkning hur ditt företag ser ut om 3 år. Visa beräkning för intäkterna med antal, kilo, pris osv
 • tidigare ägares bokslut om möjligt
 • kopia på genomförd energirådgivning respektive miljöhusesyn
 • underlag som styrker ekologisk drift/omställning

Pappershandlingar för startstöd skickas till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ansök om utbetalning

Jordbruksverket betalar ut stödet i två omgångar. För mer information, se ditt beslut om stöd.

 • Delutbetalning – den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du söka direkt när du har fått ditt beslut om stöd.
 • Slututbetalning – du kan ansöka om slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av dina inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Du ska ansöka om slututbetalningen senast det datum som står i ditt beslut om stöd.

Detta stöd utbetalas alltid ut i två delutbetalningar. Det går inte att slå ihop dem till en utbetalning.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Startstöd (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt