Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden.

 • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
 • Våtmarker och dammar – näringsrening
 • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få 100 % stöd för dina kostnader för investeringen och totalt budget för alla tre stöden är 82,3 miljoner kronor under perioden 2023-2027.

Stödet kan sökas löpande under hela 2023.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Gynnsam utformning
 • Naturlig utformning

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Gynnsam utformning 250
 • Arter och naturtyper 150
 • Naturlig utformning 300
 • Metod 125
 • Tillgänlig för allmänheten 75
 • Åtgärdsbehov övergödning 100

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder för våtmarker och dammar - biologisk mångfald (pdf-fil) Pdf, 217.4 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Stödet kan sökas löpande under hela 2023.

Inom detta stöd kan du få stöd för att anlägga eller restaurera fosfordammar som är speciellt utformade för att rena vatten från fosfor.

För denna åtgärd är taket för stödet 600 000 kronor/hektar.

För att kunna få detta stöd ska det finnas ett åtgärdsbehov för rening av fosfor på vald plats för dammen. Det innebär att ansökan måste få poäng i urvalsmodulen ”Åtgärdsbehov övergödning” och i detta fall får ansökan poängen endast om det finns åtgärdsbehov för fosfor på platsen.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Näringsbelastning
 • Näringsrenande

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Åtgärdsbehov övergödning 400
 • Näringsbelastning 280
 • Näringsrenande 320

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder för våtmarker och dammar - näringsrening (pdf-fil) Pdf, 166.3 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Övriga vattenvårdsåtgärder kan exempelvis handla om tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar för att minska läckage av fosfor, reglerbar dränering, avfasning av dikeskanter och återmeandring.

Stödet kan sökas löpande under hela 2023.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra en regional prioritering inom följande område:

 • Fysisk påverkan

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Åtgärdsbehov övergödning 200
 • Vattenkvalitet 600
 • Prioriterat område fysisk påverkan 200

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder för vattenvårdsåtgärder - övriga vattenvårdsåtgärder (pdf-fil) Pdf, 118.5 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss