Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar 2023

Omgång 1: 3 jan-31 mars

Omgång 2: 1 april-30 juni

Omgång 3: 1 juli-30 sept

Omgång 4: 1 okt-31 dec

Tillgänglig budget är 20 000 000 kr per ansökningsomgång.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Minimipoäng

500 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra regionala prioriteringar inom följande områden:

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 110
 • Behov av stöd 100
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80
 • Geografiskt område 100
 • Prioriterad bransch 100

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder djurstallar Pdf, 179.2 kB.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt poängen inom området:

 • Behov av stöd

Geografiskt område och prioriterad bransch finns inte som regionala prioriteringar i Västra Götalands län.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 110
 • Behov av stöd 300
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder täckdikning Pdf, 179.9 kB.

Alla kompletta ansökningar med minst 300 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Utlysning

Den första utlysningen för täckdikning är öppen under perioden 1-28 februari 2023. Länsstyrelsen har avsatt 10 000 000 kronor i utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs.

Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning om stödsökanden nyligen tagit över företaget.
 • Öppningsbalansräkningen om stödsökanden nyligen har tagit över företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.
 • Karta med blockidentiteter över blocken som ska täckdikas.

Kommande utlysningar

Nästa planerade utlysning sker under september 2023. Tillgänglig budget är 20 000 000 kr.

Kommande utlysningar

Planerad utlysning sker under 1 juni-31 juli 2023. Budget för utlysningen är 250 000 kronor.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och vi fördelar budgeten till de som har rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra regionala prioriteringar inom följande område:

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 110
 • Behov av stöd 100
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80
 • Geografiskt område 200

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder energiskog Pdf, 181.8 kB.

Länsstyrelsen har avsatt 250 000 kronor i utlysningen. Ansökningars om kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt tat du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • TIllstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning, om stödsökanden nyligen tagit över företaget.
 • Öppningsbalansräkningen, om stödsökanden nyligen tagit över företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Utlysning

Kommande utlysning är under 2024.

Kommande utlysningar

Planerad utlysning sker under 1 juni- 31juli 2023. Budget är 4 000 000 kr.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och vi fördelar b udgeten till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt poängen inom följande områden:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 210
 • Behov av stöd 200
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder växthus och odlingstunnlar Pdf, 182.1 kB.

Länsstyrelsen har avsatt 4 000 000 kronor i utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning, om stödsökanden nyligen tagit över företaget.
 • Öppningsbalansräkningen, om stödsökanden nyligen har tagit över företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Utlysning

Kommande utlysning är under 2024.

Ansökningsomgångar 2023

Omgång 1: 3 jan-31 mars

Omgång 2: 1 april-30 juni

Omgång 3: 1 juli-30 sept

Omgång 4: 1 okt-31 dec

Tillgänglig budget är 3 000 000 kr per ansökningsomgång.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng

500 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra en valbar prioritering inom följande område:

 • Geografiskt område: Sökande anger avstånd från brukningscentrum till närmaste spannmålsmottagning. Spannmålsanläggningens adress ska också framgå.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 110
 • Behov av stöd 100
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80
 • Geografiskt område 200

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder torkning och lagring efter skörd Pdf, 181.8 kB.

Kommande utlysningar

Planerad utlysning sker under 1 juni- 31 juli 2023. Budgeten för utlysninge är 2 000 000 kr.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och vi fördelar budgeten till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

I stödet minskad ammoniakavgång finns inga valbara prioriteringar.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Minskad ammoniakavgång 1 000

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder minskad amoniakavgång Pdf, 143.5 kB.

Länsstyrelsen har avsatt 2 000 000 kronor i utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.

Utlysningar

Kommande utlysning är under 2024.

Kommande utlysningar

Planerad utlysning sker under 1 juni-31 juli 2023. Budget för utlysningen är 2 400 000 kr.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och vi fördelar budgeten till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt poängen inom följande områden:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 280
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 210
 • Behov av stöd 200
 • Minskad sårbarhet 80
 • Ökad marknadsanpassning 80

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder ny teknik/utrustning Pdf, 181.5 kB.

Länsstyrelsen har avsatt 2 400 000 kronor i utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning, om stödsökanden nyligen tagit över företaget.
 • Öppningsbalansräkningen, om stödsökanden nyligen har tagit över företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Utlysningar

Kommande utlysning är under 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.