Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

I stödet investeringsstöd för bevattningsdammar finns enbart nationella prioriteringar.

Urvalsmodul (maxpoäng)

  • Risk för vattenbrist 400
  • Kostnadseffektivitet 400
  • Närigsbelastning 50
  • Åtgärdsbehov övergödning 50
  • Dricksvatten vilda djur 50
  • Brist på vattenbiotoper 50

Summa: 1 000 poäng

Utlysning

Det kommer att ske en utlysning under år 2023

Kommande utlysningar

Planerad utlysning sker under juni-juli 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.