Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

I stödet investeringsstöd för bevattningsdammar finns enbart nationella prioriteringar.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Risk för vattenbrist 400
 • Kostnadseffektivitet 400
 • Näringsbelastning 50
 • Åtgärdsbehov övergödning 50
 • Dricksvatten vilda djur 50
 • Brist på vattenbiotoper 50

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder för investeringsstöd för bevattningsdammar (pdf-fil) Pdf, 202.5 kB.

Utlysning

Utlysningsperioden är mellan 1 juni till och med 30 september 2023.

Ansökningar som uppfyller både stödvillkoren och når upp till minst 300 poäng i urvalsbedömningen kommer att prioriteras. Alla inkomna ansökningar i utlysningsperioden jämförs med varandra. De med högst poäng tilldelas stöd först så långt budgeten för denna utlysning räcker. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer avvisas.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Eventuella tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller andra underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • Urvalsmall för bevattningsdammar – ekonomiskt nyckeltal.
 • Ritning över utformning av dammen.

Budget

Länsstyrelsen Västra Götaland har avsatt 2,8 miljoner kronor för den här utlysningen.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2024, stödet kommer att kunna sökas löpande under året med start 1 januari 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss