Stöd för landsbygdsutveckling 2015-2023

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 2015–2023

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Investeringar i kommersiell och offentlig service 2015–2023

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur 2015–2023

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till hembygdsgårdar 2015–2023

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Stöd till bredbandsutbyggnad 2015-2023

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 2015–2023

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer? För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Partnerskapet i Västra Götaland är gemensamt för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Partnerskapet är en länk mellan myndigheten och de olika aktörerna i länet. Partnerskapets roll är att hjälpa till i arbetet med att prioritera, visa på behov och ge inspel vid beslut. Partnerskapet är också delaktiga i uppföljning och revidering av den regionala handlingsplanen.

 

I partnerskapet ingår


Västra Götalandsregionen

Gabriel Skarbäck

​LRF

​Jan Landström

Arbetsförmedlingen

​Niklas Pettersson

SLU

​Margareta Stigson

Bygdegårdarnas distriktsförbund ​

​Benny Jansson

Kommunalförbunden​

​Magnus Fredricson

​Konsument Göteborg

-

​Skogsstyrelsen

​Desiree Jacobsson

Leader

​Annika Andersson

​Fiskerinäringen

Lars Björneld​

​Länsstyrelsen, sakkunnig jämställdhet

-

JTI ​Johan Laurell

​Göteborgs Universitet

​Marie Stenseke

Partnerskapet leds av enhetschef Ingrid Guldbrand, enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss