Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjda bakteriehalter i blåmussla

Gårdagens analysresultat från Livsmedelsverket visade på bakteriehalter över gränsvärdet i blåmussla i Borgilefjord och Kråkefjord.

Då analysen endast gjorts på blåmussla kan vi inte utesluta att risk finns även gällande ostron och hjärtmussla.

Vi vill påminna om att garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln. För mer information besök Livsmedelsverkets webbsida:

Livsmedelsverket: Musselkontroll – öppna och stängda produktionsområdenlänk till annan webbplats

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet