Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håvprover avslöjar antågande vårblomning

Veckans håvprover, som tas av SMHI på uppdrag av Bohuskustens Vattenvårdsförbund, visade att kiselalgen Skeletonema marinoi förekom i relativt höga antal vid samtliga stationer (Dana fjord, Stretudden och Åstol).

Enskilda celler av Skeletonema marinoi har en diameter på bara några få mikrometer (lite mindre än en tiondel av ett hårstrå) och bildar långa kedjeformade kolonier. De är ofta vanliga inför och under vårblomningen som vanligtvis inträffar under februari-mars längs västkusten.

Besök SMHI:s webbplats för mer information om växtplankton längs våra kusterlänk till annan webbplats

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet