Publiceringsdatum: 16 oktober 2020

Senast uppdaterad: fredag 16 oktober, 11.33

Vecka 42: Bakterier i musslor

Närbild med flera algceller på rad. Foto: SMHI. 

I förra veckans håvprover dominerade den potentiellt giftiga mikroalgen av släktet Pseudo-nitszschia. På bilden syns flera algceller på rad. Foto: SMHI

Senaste veckans prover visar på höga halter av bakterier i hjärtmusslor i norra Havstensfjorden.

I de senaste proverna från blåmusslor, ostron och hjärtmusslor fanns inga förhöjda halter av alggifter i något odlingsområde. Däremot var det höga halter av bakterier i hjärtmusslor i norra Havstensfjorden och något förhöjda bakteriehalter i blåmusslor utanför Lysekil.

Mikroalg som kan vara giftig

I förra veckans håvprover dominerade den potentiellt giftiga mikroalgen av släktet Pseudo-nitszschia, se foto. Mikroalgen fanns däremot inte i proverna från musslor, varken förra veckan eller den här veckan.

Sammansättningen av mikroalger längs kusten kan förändras fort, beroende på väder och vind. Ibland tas de upp fort i musslor, vilket kan göra musslorna giftiga att äta.

I alla öppna odlingar tas prover kontinuerligt och de som man hittar i handeln är alltid kontrollerade och godkända.

Kontakt