Publiceringsdatum: 18 september 2020

Senast uppdaterad: fredag 18 september, 12.47

Se upp för amerikansk hummer

Amerikansk hummer. Foto: Daniel Valentinsson, Havs- och vattenmyndigheten

Amerikansk hummer. Foto: Daniel Valentinsson, Havs- och vattenmyndigheten.

Den 21 september är det premiär för hummerfisket. Se upp för den amerikanska hummern när du fiskar.

Nu startar hummerfisket. Fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

En ovälkommen art

En ovälkommen art i våra vatten är den amerikanska hummern. Första fyndet av arten i svenskt vatten gjordes 2008. Amerikansk hummer kan utgöra ett hot mot den inhemska europeiska hummern eftersom den till exempel kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern.

Fångar du en misstänkt amerikansk hummer eller misstänkt sjuk hummer (gäller även hummer med yttre rom och undermålig hummer), ring direkt från båten till en kontaktperson på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsfiskelaboratoriet 010-478 40 48, 076-840 77 97).

Mer information

Pressmeddelande Länsstyrelsen: Redskapsförbud inför hummerpremiären

Pressmeddelande Havs- och vattenmyndigheten: Snart start för årets hummerfiskelänk till annan webbplats

Kontakt