Publiceringsdatum: 4 september 2020

Senast uppdaterad: fredag 4 september, 15.16

Vecka 36: Inga alggifter

Veckans provtagningar från elva aktiva musselodlingsområden i Bohuskusten visade inte på några förhöjda halter av alggifter. 

Även bakteriehalterna, som förra veckan var mycket höga på vissa ställen, är nu under gränsvärdet. Det är bara i Havstenssundsområdet i norra Bohuslän där man ser bakteriehalter i ostron vid gränsvärdet för konsumtion.

För mer information om öppna och stängda produktionsområden samt vilka arter som skördas i nuläge besök Livsmedelsverket:

Sök – öppna och stängda produktionsområden för musslor och ostronlänk till annan webbplats

Kom ihåg att det alltid finns kontrollerade, giftfria musslor i handeln.

Kontakt