Publiceringsdatum: 28 augusti 2020

Senast uppdaterad: fredag 28 augusti, 13.57

Vecka 35: Höga bakteriehalter i ostron

De senaste provtagningarna visar på väldigt höga halter av bakterier i ostron i Lindöfjorden.

De senaste provtagningarna visade väldigt höga halter av bakterier, E. coli, i ostron i Lindöfjorden. Även i områdena Lysekil, Fjällbacka och Strömstad återfanns förhöjda halter av bakterier i ostron. Däremot fanns inga förhöjda halter av bakterier i blåmusslor.

I de övriga provtagningarna från musselodlingsområdena fanns inga förhöjda halter i musslor och ostron.

Mer information om vilka musselområden som är öppna eller stängda hittar du hos Livsmedelsverket: Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostronlänk till annan webbplats

Kontakt