Publiceringsdatum: 8 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 8 juni, 09.31

Kontakta oss om du ser döda ejdrar

Om du ser döda ejdrar längs västkusten får du gärna kontakta Informationscentralen Västerhavet.

Under våren har Infocentralen Västerhavet fått in en del observationer om döda ejdrar längs Bohuskusten. Länsstyrelsen har haft kontakt med Statens veterinäranstalt (SVA) och de önskar få in mer information om det här från hela västkusten.

Det man kunnat se är att ejdrarna varit utmärglade. Det skulle kunna bero på avsaknaden av tillräckligt många och stora blåmusslor, men det är bara en teori än så länge.

Maila din observation till oss

Informationscentralen Västerhavet ser gärna att du som ser döda ejdrar längs västkusten rapporterar in det till oss, så att vi eventuellt kan samordna vår insamling med den hos Statens veterinäranstalt.

Du kan maila oss på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Skicka gärna med ungefärlig position samt foto om det är möjligt.

Kontakt