Publiceringsdatum: 14 maj 2020

Senast uppdaterad: fredag 15 maj, 15.26

Vecka 20: Höga bakteriehalter i ostron inom ett område

De senaste provsvaren från Livsmedelsverket visar att det var mycket höga halter av bakterier i ostron i Grebbestadsområdet. Däremot visar alggiftsproverna att de tidigare förhöjda halterna av gifter har gått tillbaka och det fanns endast mätbara (under gränsvärden) halter i Lindöfjordens ostron.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet