Publiceringsdatum: 30 april 2020

Senast uppdaterad: tisdag 5 maj, 13.22

Vecka 18: Gifthalterna fortsätter att sjunka

De senaste provsvaren från livsmedelsverkets musselkontroll från Bohuskusten visar att halterna av gifter fortsätter minska i musslor och ostron. Men i flera områden finns spår av gifter samt i ett område, norra Havstensfjorden, kunde man påvisa halter.

I dessa områden kommer en ökad provtagning ske under kommande vecka. Vissa områden är fortfarande stängda och läget kan förändras fort. Information Västerhavet rekommenderar att man fortsätter avvakta med att plocka och äta vilda musslor och ostron. Kontrollerade och giftfria finns att köpa i handeln.

Kontakt