Publiceringsdatum: 16 april 2020

Senast uppdaterad: torsdag 16 april, 14.16

Vecka 16: Höga halter av alggifter längs Bohuskusten

Liksom förra veckan uppmättes höga halter i Lindöfjordens ostron av Statens livsmedelsverk. Man kan också se på provsvaren att det förekommer förhöjda halter av detta gift på flera ställen.

Vi önskar därför ge en allmän rekommendation längs hela Bohuskusten att inte plocka och äta vilda musslor och ostron tillsvidare. Kontrollerade och giftfria musslor och ostron finns i handeln.

Öppna och stängda produktionsområden för musslor och ostronlänk till annan webbplats, Livsmedelsverket

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet