Publiceringsdatum: 5 mars 2020

Senast uppdaterad: torsdag 5 mars, 16.54

Vecka 10: Nu blommar havet på västkusten

Bilden visar hög algdiversitet från Bohuskusten (foto: Ann-Turi Skjevik, SMHI)

De senaste håvproverna från områden mellan Kosterfjorden i Västra Götaland ner till Laholmsbukten i Halland visade på hög artdiversitet av kiselalger, vilket är ett tecken på att vårblomningen i havet har startat. Detta är normalt för årstiden.

I vissa områden finner man över 40 olika växtplanktonarter där ungefär hälften av arterna är kiselalger och hälften är dinoflagellater, men där antalet domineras av kiselalger. Den art som dominerar överlag är kiselalgen Skeletonema marinoi vilket är väntat i en vårblomning. Däremot ser man bara en påbörjan av blomning i de två innersta områdena från Bohuskusten, Havstensfjorden och Koljöfjord.

Besök gärna nordicmicroalgae.org/sv om du vill veta mer om växtplanktonlänk till annan webbplats

Inga alggifter men bakterier i musslor

Från Livsmedelsverkets provtagningar under vecka 10 från musselområden mellan Sannäsfjorden i norr och ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn återfanns inga halter av toxiska alger över gränsvärden. Däremot fanns förhöjda bakteriehalter (E.coli) i blåmusslor i norra Havstensfjorden och Kråkefjord.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedellänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt