Publiceringsdatum: 21 februari 2020

Senast uppdaterad: fredag 21 februari, 14.07

Vecka 8: Inga alggifter längs Bohuskusten - men höga ytvattentemperaturer

Veckans provsvar från 14 musselodlingsområden längs hela Bohuskusten visade inte på några förhöjda halter av alggifter. För februari noteras de högsta ytvattentemperaturerna på tio år på många ställen längs kusten.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Högsta temperaturerna i ytvattnet på 10 år

Inom Bohuskustens vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram (www.bvvf.selänk till annan webbplats) provtas fysikaliska och kemiska parametrar på 15 stationer längs Bohuskusten. SMHI sammanställer dessa och jämför månadens värden med medelvärden från en tioårsperiod för samtliga stationer för att se om något är ovanligt för årstiden. Den här månaden återfanns de högsta temperaturerna i ytvattnet på 9 av 14 stationer under en tioårsperiod (inga värden från Koster inrapporterade ännu).  

I PDF-dokumentet kan du se alla parametrarna.PDF

Kontakt