Publiceringsdatum: 7 februari 2020

Vecka 6: Inga alggifter i musslorna

Provtagningar från tolv områden visade inte på några förhöjda halter av alggifter. Håvprover visar på hög artdiversitet på västkusten just nu.

För att undersöka artsammansättningen av växtplankton tar man dels prover i samband med hydrografimätningar en gång i månaden men även kompletterande håvprover på några platser längs hela västkusten. Dessa håvprover ger endast en snabb översikt över vad som finns ”för stunden” och kan vara en tidig varning för potentiellt giftiga alger som kan ansamla i musslor.

I Halland dominerade dessa håvprover, från Laholmsbukten och Nidingen, av många dinoflagellater (Ceratium-arter samt Gymnodinium chlorophorum) medan det var både kiselalger och dinoflagellater längs Bohuskusten, dock samma Ceratium-arter.

Provtagningar från tolv öppna musselodlingsområden, mellan Sannäsfjorden i norra Tanum ner till Stigfjorden i norra Tjörn, visade inte på några förhöjda halter av alggifter.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet