Publiceringsdatum: 9 januari 2020

Vecka 2: Halterna av alggifter i musslor minskar

De senaste provsvaren från 14 öppna odlingar mellan Sannäsfjorden (norra Tanum) och Stigfjorden (mellan Orust och Tjörn) visade fortfarande på något förhöjda värden på flera ställen, men inget över gränsvärdet.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet