Publiceringsdatum: 22 november 2019

Vecka 47: Potentiellt giftig alg längs med hela Västkusten

Just nu pågår det en blomning av en potentiellt giftig alg längs med hela västkusten.

Alggiften behöver inte nödvändigtvis ackumuleras i ostron och musslor men man bör vara försiktig med plockning av musslor och ostron. Informationscentralen uppdaterar fortlöpande utvecklingen.

Fortfarande höga halter vid Orust

Veckans provsvar från sju mussel- och ostronodlingar visar fortfarande på förhöjda halter av alggifter och bakterier kring norra Orust. Länsstyrelsen avråder därför från att plocka vilda musslor och ostron i detta området.

Prover från norra delen av Bohuslän (två områden) visar inga förhöjda halter av gifter i musslor eller ostron.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt