Publiceringsdatum: 15 november 2019

Vecka 46. Förhöjda halter av alggifter kring Orust och Tjörn

Veckans provsvar från 10 mussel- och ostronodlingar visar fortfarande på mycket höga halter av magsjukeframkallande gift samt höga halter av bakterier i området mellan och utanför Tjörn och Orust.

Vi avråder därför från att plocka vilda musslor och ostron i dessa områden. Prover från norra delen av Bohuslän (Sannäsfjorden och Edsviken) visar inga förhöjda halter av gifter i musslor eller ostron.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt