Publiceringsdatum: 12 november 2019

Vecka 45: Förhöjda halter av alggift i musslor vid Orust och Tjörn

Veckans provsvar från nio mussel- och ostronodlingar visar fortfarande på förhöjda halter av alggift i blåmusslor i området Tjörn - Orust.

Då halterna kan förändras snabbt avråder Länsstyrelsen från att plocka vilda musslor och ostron i detta området. Prover från norra delen av Bohuslän visar inga förhöjda halter av gifter i musslor eller ostron.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet