Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt ansökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Bidrag får inte ges till åtgärder som har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd. Bidrag kan inte heller ges till åtgärder som följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

Lämna in slutrapport

De som får bidrag behöver lämna in en slutrapport.

För de som ansökt under 2019 behöver slutrapporten lämnas in i god tid före den 31 oktober 2020 till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska hinna granska slutrapporterna, slutligt bestämma bidragets storlek och senast den 31 oktober 2020 gjort slutliga utbetalningar.

Ansök om bidrag

Vi planerar för en ny ansökningsomgång under 2020 och kommer att uppdatera den här sidan med information om när det är möjligt att ansöka igen.

När vi har en öppen ansökningsperiod kan du skicka in ansökan till Länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras.

Ansökningsblankett för bidrag till bättre vattenhushållning och tillgång till dricksvatten (öppnas i word)Word

Anvisningar till ansökningsblanketten för bidrag till bättre vattenhushållning och tillgång till dricksvattenWord

Skicka in er ansökan senast den 15 september 2019. Ansökan ska skickas i digital form till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange dnr 537-27899-2019.

Kontakt