Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

 • vattenskyddsområden
 • vattenbesparande åtgärder
 • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
 • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 58 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

 • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
 • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Utbetalning och slutrapport

Utbetalade bidrag ska vara förbrukade senast den 31 december 2020. De som får bidrag behöver därför lämna in slutrapport i god tid före den 31 december 2020 till Länsstyrelsen. Detta för att slututbetalning ska kunna ske innan årsskiftet. Datum för slutrapportering framgår i beslutet för beviljat bidrag.

Blankett för slutrapportering av åtgärderWord

Anvisningar till blanketten för slutrapporteringPDF

Anvisningar för ansökan i Västra Götaland

Totalt finns knappt 5,8 miljoner kronor att fördela till åtgärder i Västra Götaland. Länsstyrelsen kommer att ge 50 procent i bidrag av totalkostnaden, dock max 1 miljon kronor, till dem som beviljas bidrag.

Ansökan görs på blanketten nedan och ska vara oss tillhanda senast den 3 april 2020.

Skicka ansökningsblanketten via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Märk ansökan med dnr 536-7482-2020. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att behandlas.

Åtgärderna ska vara avslutade och slutrapport inlämnad till Länsstyrelsen senast den 15 november 2020.

Eftersom det är mycket ont om tid för genomförande vill Länsstyrelsen ha ansökningar med tydligt avgränsade åtgärder.

Exempelvis:

 • sätta ut observationsrör i grundvattentäkter
 • provtagning och analys av råvattenkvalitet
 • provpumpning
 • inköp av material eller andra investeringar
 • övervakningssystem i ledningsnät, vattenverk etc
 • utvärdering av metoder, tidigare genomförda projekt etc
 • informationsmaterial och kampanjer
 • framtagande av beredskapsrutiner
 • åtgärder för att säkra nödvatten
 • ta fram upphandlingsunderlag

Beslut om bidrag beräknas kunna meddelas runt 15 maj 2020.

Ansök om bidrag

Lämna ansökan till Länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras.

Blankett för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgångWord

Anvisningar till blanketten för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgångWord

Kontakt

Sofia Book

Projektledare

Joel Lilljebjörn

Vattenhandläggare