Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vecka 30: Uppdatering om planktonalger och halter av alggifter och bakterier i musslor och ostron

Bakterieanalyserna för denna vecka är inte tillförlitliga på grund av de senaste skyfallen med översvämningar och mycket kraftig landavrinning som nu pågår.

Proverna i de fyra områden som har analyserats för bakterier för veckan är insamlade i början av veckan och därefter har nederbörd med mycket kraftiga åskskyfall förändrat förutsättningarna. Utgå därför ifrån att det kan vara högre halter av E. coli på grund av den kraftiga landavrinningen.

Livsmedelsverket har denna vecka haft provtagning på alggifter inom åtta produktionsområden. Rossö-Resöfjorden (blåmussla), Fjällbacka Norra (ostron), Saltöfjord (blåmussla, ostron), Havstensfjorden (blåmussla), Ljungskile (blåmussla), Lyresund (blåmussla) och Stigfjorden yttre (blåmussla). Alla lokaler har för veckan stor marginal till gällande gränsvärden för de olika alggifterna.

Potentiellt giftiga planktonalgsläktet Alexandrium förekommer i Saltö fjord och Lyresund och potentiellt giftiga arter från släktet Dinophysis förekommer på tre av de lokaler som har provtagits av SMHI denna vecka (Saltö fjord, Havstensfjorden/Ljungskile, Lyresund/Stigfjorden), men i lägre tätheter flera gånger under riktvärden. Planktonalgssläktet Pseudonitschia förekommer i moderata mängder i Saltöfjord, men är rikligt förekommande i Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden.

En generell rekommendation är fortsatt att hålla sig till odlade eller kommersiellt fiskade tvåskaliga blötdjur, då de är provtagna och garanterat ligger under Livsmedelsverkets gällande gränsvärden för alggifter och bakteriehalter när ni köper dem över fiskdisken. Vidare har utbredningen av de vilda blåmusselbankarna minskat betydligt på senare år, vilket är ytterligare ett skäl att hålla sig till odlade blåmusslor, förutom den uppenbara vinsten att också slippa riskera att tugga på sand. Rörande ostron får de endast plockas av fiskerättsinnehavaren eller med dennes medgivande och detta gäller även den invasiva främmande arten japanskt jätteostron.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet