Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vecka 29: Fortsatt generell rekommendation att hålla sig till odlade eller kommersiellt fiskade tvåskaliga blötdjur

Senaste uppdateringen om planktonalger och halter av alggifter och bakterier i musslor och ostron.

För bakterier ligger Havstensfjorden strax under gränsvärdet för E. coli på Blåmussla 220 st/100g, dvs endast 10 st från gränsvärdet på 230 st/100g. Detta visar resultatet som inkom eftermiddag 2021-07-22. I Ljungskile uppvisar hjärtmussla 330 st/100g, dvs 100 st över gränsvärdet som då tydligt indikerar fekal förorening. I Kråkefjorden söder om Mollösund uppgår halten till hela 2400 st/100g i blåmussla, vilket är mer än 10 gånger över gällande gränsvärde

Potentiellt giftiga planktonalgsläktet Alexandrium förekommer i Fjällbacka och Saltö fjord och potentiellt giftiga arter från släktet Dinophysis förekommer på de fyra lokaler som har provtagits denna vecka (Fjällbacka, Saltö fjord, Havstensfjorden/Ljungskile, Lyresund/Stigfjorden), men i lägre tätheter flera gånger under riktvärden. Planktonalgssläktet Pseudonitschia förekommer även det i de fyra områden som SMHI analyserat under v. 29. I området Lyresynd/Stigfjorden ligger förekomsten över fem gånger över riktvärdet för Pseudonitschia som potentiellt toxiska arter.

En generell rekommendation är fortsatt att hålla sig till odlade eller kommersiellt fiskade tvåskaliga blötdjur, då de är provtagna och garanterat ligger under Livsmedelsverkets gällande gränsvärden för alggifter och bakterierhalter när ni köper dem över fiskdisken. Vidare har utbredningen av de vilda blåmusselbankarna minskat betydligt på senare år, vilket är ytterligare ett skäl att hålla sig till odlade blåmusslor, förutom den uppenbara vinsten att också slippa riskera att tugga på sand. Rörande ostron får de endast plockas av fiskerättsinnehavaren eller med dennes medgivande och detta gäller även den invasiva främmande arten japanskt jätteostron.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet