Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdatering gällande bakterier och alggifter i musslor och ostron

Senaste analysen av bakteriehalter, som genomförs veckovis av Livsmedelsverket, visade att förra veckans höga bakteriehalter för blåmussla i Lyresund nu sjunkit under gränsvärdet igen.

Däremot påvisades förhöjda bakteriehalter i japanskt jätteostron vid Gåsö, strax utanför Grundsund. Då prov endast tagits för japanskt jätteostron kan vi inte utesluta att även andra ostron och musslor i området har förhöjda bakteriehalter. Vi vill därför tillsvidare avråda från självplock i området.

Vi vill även informera om att en ökande förekomst av den potentiellt giftiga mikroalgen Alexandrium har observerats i växtplanktonanalyser som genomförts av Livsmedelverket och SMHI.

Den är i nuläget inte över gränsvärdet och senaste provsvaren gällande alggifter visade inte på några förhöjda värden vid någon provstation, men Alexandrium kan vara mycket potent även i små mängder och lokala förutsättningar kan snabbt ändras.

Vi vill därför uppmana till försiktighet vid allt självplock av musslor och ostron och påminna om att garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

För mer information vänligen besök Livsmedelsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet