Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håvprover domineras av ytterligare en kiselalg

Bilden visar kiselalgen Proboscia alata och är tagen av Bengt Karlson, SMHI.

Bilden visar kiselalgen Proboscia alata och är tagen av Bengt Karlson, SMHI.

Växtplanktonsamhället större än 10 mikrometer i Bohuslän har en ny ”herre på täppan”

Det handlar om kiselalgen Proboscia alata vilket precis som den tidigare dominerande algen vi rapporterade om, Dactyliosolen fragilissimus, har en avlång form, bygger vackra ”glashus” av kisel och producerar syrgas som vi människor andas.

Enligt SMHI som genomför provtagningen på uppdrag av Bohuskustens Vattenvårdsförbund utgjorde Proboscia alata mer än hälften av växtplanktonsamhället vid de flesta provstationer i Bohuslän.

För mer information om växtplankton i svenska vatten vänligen besök SMHI:s webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet