Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brännande klängmedusa utanför Tjörn/Orust

En klängmedusa, manetliknande med gula detaljer på kroppen och gula tentakler

Klängmedusan har en manetliknande kropp och "klänger" sig fast på ålgräs, tång och även på andra djur som musslor och ostron. Foto: Björn Källström (Göteborgs marinbiologiska laboratorium)

Det har precis kommit in rapporter om Klängmedusor (Gonionemus vertens) i Askeröfjorden, strax söder om Skåpesund mellan Tjörn och Orust. Även en incident där en närboende bränt sig illa har rapporterats. Vi vill därför uppmana till försiktighet vid eventuellt bad eller andra vattenaktiviteter i området.

Klängmedusan är en art av nässeldjur, vilken precis som brännmaneten kan ge upphov till stor smärta och kraftig hudirritation vid kontakt med dess tentakler. De sitter ofta fast på ålgräs och alger och är relativt små (några cm i diameter). Därför kan de vara väldigt svåra att upptäcka innan det är försent. Arten är främmande i svenska vatten, men observerades här för första gången redan 1923. Troligt ursprung är nordvästra Stilla Havet eller nordvästra Atlanten.

Vi vill passa på att uppmuntra inrapportering av fler eventuella observationer av Klängmedusa eller andra främmande arter till:

Rappen – vattenlevande arter, artfakta från SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet