Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen avrådan från självplock men uppmaning till försiktighet i Fjällbacka

Blåmusslor på klippa.

Blåmusslor. Foto: Pixabay

Veckans provsvar från SMHI visade inte på förekomst av något potentiellt giftigt växtplankton över gränsvärdena. Det förekom dock en hel del Alexandrium pseudogonyaulax vid alla provtagningsstationer.

Arten producerar inga gifter men den har nära släktingar inom samma familj som både är potentiellt giftiga och även förekom utanför Fjällbacka och i Saltöfjord. Antalet var betydligt fler i Fjällbacka, dock inte över gränsvärdet. Provtagna områden inkluderar Tjärnöarkipelagen, Fjällbacka, Saltöfjord, Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden.

Veckans provsvar från Livsmedelsverket visade inte på några alggifter över gränsvärdena i musslor och ostron i provtagna områden, vilka denna vecka inkluderar Kosterhavet, Fjällbacka södra, Havstensfjorden norra, Boxvikskile, Lindöfjorden, Saltöfjord, Stigfjorden yttre och Lyresund.

Inte heller några bakteriehalter var över gränsvärdet i musslor och ostron i de provtagna områdena Havstensfjorden norra, Borgilefjorden, Fjällbacka norra och Saltöfjord.

Med anledning av veckans provsvar finns ingen avrådan från självplock av musslor och ostron i provtagna områden, men vi vill uppmana till försiktighet i Fjällbacka. Lokala avvikelser kan förekomma, vilket kan vara svårt att avgöra utifrån vattenkvalitet nu när marelden blommar väldigt omfattande. Vi vill dock påminna om att den vilda populationen av blåmusslor fortsatt har en nedåtgående trend. Genom att köpa lokalt odlade blåmusslor i stället sparar vi på den vilda populationen. Dessutom är musslor och ostron i handeln garanterat kontrollerade för alggifter.


För mer information om marina alggifter och öppna produktionsområden vänligen besök Livsmedelsverkets webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Sök – öppna och stängda områden för musslor-ostron, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss