Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt inga alggifter över gränsvärdena

Alexandrium pseudogonyaulax. Foto: Ann-Turi Skjevik, SMHI.

Alexandrium pseudogonyaulax. Foto: Ann-Turi Skjevik, SMHI.

Veckans provsvar från Livsmedelsverket visade inte på några alggifter i musslor och ostron över gränsvärdena i provtagna områden.

Dock finns en viss begränsad förekomst (max 87 µg/kg jämfört med gränsvärdet 160 µg/kg) av diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) i framför allt blåmussla i Havstensfjorden norra, Lyresund och Boxvikskile. Resterande provtagna områden inkluderade Fjällbacka södra, Lindöfjorden, Edsvik, Saltöfjorden, Kosterhavet och Sannäsfjorden.

Inte heller några bakteriehalter var över gränsvärdet i musslor och ostron i provtagna områden. Något förhöjda halter uppmättes dock i blåmussla i Koljöfjord (130/100g) men långt under gränsvärdet (230/100g). Resterande provtagna områden inkluderade Havstensfjorden norra, Stigfjorden yttre, Sövall, Edsvik och Åbyfjorden.

Provsvar från SMHI fann inte något potentiellt giftigt växtplankton över gränsvärdena i provtagna områden, vilka inkluderade Tjärnöarkipelagen, Fjällbacka, Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden. Det var dock anmärkningsvärda mängder (119 celler/liter) av den potenta giftalgen Alexandrium i Havstensfjorden/Ljungskile, men under gränsvärdet (200 celler/liter).

Alexandrium kan ge upphov till det otäcka paralytiska skaldjurstoxinet (PST) som kan ansamlas i musslor och ostron. I övrigt förekom den ofarliga kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus i relativt stort antal i framför allt Lysekil (mer än 50 procent av växtplanktonsamhället större än 10 µm), men även vid Örsviken och Tjärnö (10–50 procent av växtplanktonsamhället större än 10 µm).

Med anledning av veckans provsvar finns fortsatt ingen avrådan från självplock av musslor och ostron i provtagna områden. Dock vill vi på grund av mängderna av Alexandrium uppmana till försiktighet i Havstensfjorden/Ljungskile. Lokala avvikelser kan förekomma och Alexandrium kan vara mycket potent även vid låga mängder.

Ta hellre det säkra före det osäkra och köp lokalt odlade och kontrollerade musslor och ostron i handeln. På så sätt sparar vi även på den nedåtgående vilda populationen av blåmussla.

För mer information om marina alggifter och öppna produktionsområden vänligen besök Livsmedelsverkets webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Sök – öppna och stängda områden för musslor-ostron, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss