Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mycket havsskum längs kusten

Havsskum på strand.

Havsskum på strand. Foto: Pixabay

De senaste veckorna har vi fått frågor och rapporter från allmänheten om något som beskrivs som havsskum. Observationerna har kommit från olika platser längs hela Bohuskusten och beskrivs som långa och breda band av skum längs med stränderna. Det finns ingen anledning att tro att skummet beror på något utsläpp. Det bildas vid blåsigt väder när det finns mycket plankton och annat organiskt material i vattnet.

De senaste veckorna har vi fått frågor och rapporter från allmänheten om något som beskrivs som havsskum. Observationerna har kommit från olika platser längs hela Bohuskusten och beskrivs som långa och breda band av skum längs med stränderna. Det finns ingen anledning att tro att skummet beror på något utsläpp. Det bildas vid blåsigt väder när det finns mycket plankton och annat organiskt material i vattnet.

Kustbevakningen har gjort en överflygning över ett område för att säkerställa att skummet där inte uppstått på grund av ett utsläpp från ett fartyg. De inspekterade även skummet vid stranden och slutsatsen var att det inte uppkommit genom något utsläpp.

Vindvispat organiskt material

Den troliga anledningen till att vi sett mycket havsskum just nu är det blåsiga vädret samtidigt som mängden växtplankton ökat i och med vårblomningen som nu är i gång när det blivit ljusare ute.

Skummet bildas när vind och vågor piskar upp organiskt material, oftast från biologiska källor såsom bakterier, växtplankton, sediment och växtdelar från land. Eftersom skummet innehåller mycket luft lägger det sig på ytan. Samspelet mellan vind och vågor gör att det bildas långa band som sedan transporteras in mot stränderna. Ju mer organiskt material det finns i vattnet desto mer skum kan bildas och som dessutom håller i sig längre. Övergödning gör att mängden havsskum ökar, eftersom den ökar mängden plankton och organiskt material, som kan bilda skum.

Skummet kan ha olika färg beroende på vilket sorts material det bildas av. Från vitt till nyanser av brunt är vanligt. Skummet fyller en funktion i ekosystemet som exempelvis föda eller transport åt mikroorganismer. Så småningom bryts det ned och försvinner.

Kan havsskum vara giftigt?

Havsskum kan också orsakas av utsläpp av kemikalier, som till exempel tvättmedel och lösningsmedel och är därför inte ovanligt inne i småbåtshamnar vid rengöring av båtar. Om skummet bildas genom utsläpp från fartyg eller en bräddning på ett avloppsreningsverk är risken stor att det är giftigt. Men även naturligt havsskum kan vara giftigt om ursprunget är giftiga växtplankton.

Turligt nog är det sällsynt i Västerhavet med blomning av den typen av växtplankton som skulle kunna bilda giftigt havsskum.

Även om havsskummet vi ser nu inte beror på något utsläpp eller på giftiga plankton, rekommenderar vi att man nöjer sig med att betrakta det, förundras över fenomenet och låter det ha sin ekologiska roll i naturen.

Fortsätt rapportera observationer till oss

Det skulle krävas stora resurser om myndigheterna kontinuerligt skulle bevaka den marina miljön i varje havsvik. Vi är därför glada att allmänheten hör av sig till oss på Informationscentralen för Västerhavet med sina observationer. Fortsätt att rapportera in till oss:

Via vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/infovasterhavet Länk till annan webbplats.

Via e-post, bifoga gärna bilder och position:
infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss