Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Mikroalgsfyrverkeri” i Hallands kustvatten

Växtplankton

Ett ”mikroalgsfyrverkeri”, en summering av de vanligaste växtplanktonarterna vid Nidingen. Foto: Malin Mohlin

Håvprover vid Nidingen och Laholmsbukten i januari visade på hög mångfald av växtplanktonarter. Vanligast förekommande vid båda platserna var kiselflagellaten Octactis speculum.

I mitten av januari togs håvprover för Hallands kustkontrollprogram av Medins Havs och Vattenkonsulter vid Nidingen och i Laholmsbukten. Vanligast förekommande vid båda platserna var kiselflagellaten Octactis speculum, även om mångfalden av arter var hög. Nedan fantastiska bild kan ses som en summering av de vanligaste växtplanktonarterna (större än 10 mikrometer) vid Nidingen. Ett ”mikroalgsfyrverkeri” som fotografen Malin Mohlin beskrev det.

Växtplankton är ju som bekant en grupp av havets primärproducenter. De bedriver fotosyntes och äts upp av betande djur i havet, precis som de gröna växterna på land. De är en grundbult för ett välmående hav och bidrar inte minst med produktion av syre, upptag av koldioxid och näringsämnen och utgör basen i många av havets näringskedjor.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet