Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt låga halter av marina algtoxiner i musslor och ostron

Blåmusslor (Mytilus edulis), Pixabay

Veckans provtagning utförd av Livsmedelsverket påvisade detekterbara halter, dock under gränsvärdet för mänsklig konsumtion, av diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) i musslor i Halsefjorden och Stigfjorden yttre.

Potentiellt giftiga växtplankton (Dinophysis spp. och Pseudo-nitzschia spp.) uppmättes i låga halter i Fjällbacka. Iaktta därför försiktighet vid självplock i dessa områden då lokala avvikelser kan förekomma.

Stationer där provtagning skett i veckan men inga halter av DST uppmätts var Kosterhavet, Fölungarna, Havstensfjorden norra, Koljöfjord, Lindöfjorden, Edsvik och Borgilefjorden.

Läs gärna mer om de olika produktionsområdena för musslor och ostron där provtagning sker på livsmedelsverkets sida:

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet