Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västkustens växtplankton i december

mikroskopsbild av en stjärnformad figur med genomskinliga spetsar och brunaktig mitt. Blå bakgrund.

SMHI är just nu i sluttampen av sin månatliga nationella provtagningsexpedition som bland annat innefattar Västkusten. Preliminära data för växtplanktonsamhället visar att det över lag är få arter och relativt få totala antal celler.

Vanligaste arten bland kiselalgerna var Ditylum brightwellii och bland dinoflagellaterna, Tripos muelleri. Även kiselflagellaten Octactis speculum var vanligt förekommande, framför allt i Havstensfjorden och Koljöfjord.

Växtplankton är en viktig del av havets ekologi. De utgör basen för många näringskedjor och de bedriver fotosyntes genom att bland annat ta upp koldioxid och producera syre för oss människor att andas. Bland havets växtplankton finns en enorm mångfald i både storlek och utseende. Även om en del av dem kan producera gifter och blomningar som kan vara farliga för oss människor så är de flesta till stor nytta för att upprätthålla ett friskt hav.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet