Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga halter av alggifter i musslor vid två provtagningslokaler

Blåmusslor med vit ränder på havsbottnen

Foto: Blåmusslor (Mytilus edulis), Pixabay

Vid Livsmedelsverkets kontroll uppmättes diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) över gränsvärdet för mänsklig konsumtion vid Råssö-Resöfjorden och Lyresund. Vi uppmanar därför till att helt avstå från självplock i dessa områden.

Detekterbara halter av DST uppmättes i musslor Halsefjorden, Stigfjorden yttre och Kosterfjorden. Inga gränsvärden överskreds för potentiellt giftiga mikroalger, ytterst låga cellantal av Dinophysis arter eller Pseudo-nitzschia arter hittades i SMHI:s håvprover från Fjällbacka, Saltöfjord, Havstensfjorden/Ljungskile samt Lyresund/Stigfjorden. Då lokala avvikelser kan förekomma så bör försiktighet iakttas vid dessa lokaler.

Inga marina algtoxiner uppmättes vid Tjärnöarkipelagen, Fölungarna, Lindöfjorden, Edsvik, Borgilefjorden eller Koljöfjord denna vecka. Inga halter av bakterier (E.coli) finns att rapportera för denna vecka.

Om du vill vara helt säker så vill vi påminna om att det finns kontrollerade musslor och ostron ute i handeln!

För mer information om marina alggifter och öppna produktionsområden vänligen besök Livsmedelsverkets webbsidor.

Marina algtoxiner i musslor och ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet