Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mycket höga halter av alggifter i blåmussla i Saltöfjorden

Blåmusslor

Foto:Pixabay

Veckans provsvar från Livsmedelsverket visade inte på några potentiellt giftiga växtplankton över gränsvärdena, men låg strax under i Saltöfjorden. Precis som förra veckan är det dinoflagellaten Dinophysis acuta, som ger upphov till diarréframkallande skaldjurstoxin (DST).

Däremot uppmättes förhöjda halter av DST i blåmussla i Stigfjorden yttre och Saltöfjorden. I Saltöfjorden var halten ca 7 gånger högre än gränsvärdet! DST uppmättes främst i blåmussla i flera andra områden där egentligen bara Halsefjorden låg nära under gränsvärdet (131 µg/kg – gränsvärdet 160 µg/kg). Provtagna områden i avseende på alggifter var Lindöfjorden, Tjärnöarkipelagen, Frölungarna, Edsvik, Havstensfjorden norra, Koljöfjord, Halsefjorden, Stigfjorden yttre, Saltöfjorden och Borgilefjorden.

Gällande bakteriehalter visade veckans provsvar på halter över gränsvärdet i ostron i Halsefjorden och Lindöfjorden. Livsmedelsverket har redan infört restriktioner för upptag av ostron i dessa områden. Provtagna områden i avseende på bakteriehalter var Ljungskile, Halsefjorden, Lindöfjorden, Frölungarna och Saltöfjorden.

Med anledning av ovanstående vill vi avråda från allt självplock i Stigfjorden yttre, Saltöfjorden, Halsefjorden och Lindöfjorden. Även om proverna främst avsett blåmussla kan vi med anledning av möjliga lokala avvikelser inte helt utesluta alggifter i ostron. Vi vill påminna om att garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

För mer information om marina alggifter och öppna produktionsområden vänligen besök Livsmedelsverkets webbsidor.

Marina algtoxiner i musslor och ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet