Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gynnsam sommar för fintrådiga alger

Grund havsvik fylld av fintrådiga alger.

Fintrådiga alger kan breda ut sig över grunda bottnar som en grön matta. De blockerar ljuset för arter som ålgräs och blåstång och när de bryts ned bildar de en illaluktande sörja. Foto: Olle Sandin.

Gröna algmattor på botten och brunsvart illaluktande växtsörja på stranden fick många att slå larm till Västerhavets Informationscentral under sommaren. Det är arter av fintrådiga alger som haft ett ovanligt gynnsamt år och kunnat bre ut sig. Ett problem som vi kommer att se mer av i framtiden.

Sommaren 2022 fick vi på Informationscentralen Västerhavet många rapporter och frågor från privatpersoner och kommuner längs hela Bohuskusten, om grunda bottnar täckta med ”gröna mattor” av alger. I vissa fall fanns även brunsvart illaluktande växtsörja på stränderna.

Tarmalger, molnslick och trådslick – inte nya men fler

Det är fintrådiga, snabbväxande alger. När de bryts ner och ruttnar avger de illaluktande ämnen. Göteborgs universitet tog prover från Skallhavet i mellersta Bohuslän som visar att det framför allt är tarmalger, molnslick och trådslick.

Det här är inte ett nytt problem men under 2022 har det varit extra mycket och utbrett eftersom förhållandena för de här alg-arterna varit särskilt gynnsamma.

Övergödning och ökad havstemperatur i kombination med väder och vind

Försommaren bjöd på höga temperaturer, lugna väderförhållanden och en relativt sen och svag vårblomning av växtplankton, som annars hade tagit upp en stor del av näringsämnena i vattnet. Väder och vind spelar stor roll, men det finns också en koppling till miljöförändringar som ökad medeltemperatur i havet och övergödning.

Algmattorna kan ha stora konsekvenser för den lokala miljön där de växer. De täta algbestånden kan blockera allt ljus så att andra mer långsamtväxande alger och sjögräs, som blåstång och ålgräs, inte klarar av sin livsviktiga fotosyntes. När algmattorna sedan bryts ner går det åt mycket syre och det kan bli syrebrist på havsbotten i området.

Inte farligt men trist att simma i

Algmattorna är inte farliga för oss människor men förståeligt nog kan det vara mindre angenämt att simma i sörjan eller vistas i odören som uppkommer.

Tyvärr är det här något vi får räkna med att se mer av framöver och det finns inte mycket vi kan göra åt det, annat än att jobba för minskad övergödning och uppvärmning.

Text av Lina Rasmusson och Marcus Stenegren, Informationscentralen för Västerhavet, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tack till Malin Celander och Ellen Schagerström vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet för hjälp med provtagning och artbestämning.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet