Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjda halter av skaldjurstoxiner och bakterier vid flera mätstationer

Under denna vecka har livsmedelsverket uppmätt halter över gränsvärde av diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) i musslor i Halsefjorden, Stigfjorden yttre och Saltöfjorden. Mycket höga halter av E.coli bakterier uppmättes i ostron i Lindöfjorden. Vi avråder därför helt från självplock av skaldjur i dessa områden.

DST detekterades men var under gränsvärde vid Havsstensfjorden norra, Råssö-Resöfjorden och Fölungarna. Låga halter av potentiellt giftiga mikroalger uppmättesav SMHI i Fjällbacka, Saltöfjord, Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden. Iaktta därför försiktighet i dessa områden. Känner du dig osäker kan du alltid hitta kontrollerade skaldjur i handeln!

Områden som provtagits men som ej uppvisat några DST- eller bakteriehalter är Borgilefjorden, Halsefjorden, Tjärnöarkipelagen, Edsvik och Koljöfjord.

Marina algtoxiner i musslor och ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

SMHI har en bra sida om mikroalger:

Till webbplatsen Nordic Microalgae Länk till annan webbplats.


Foto: Artportalen, Anneli Brändén

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet