Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt höga halter av marina toxiner i musslor på flera håll i länet

Dinophysis acuta, Nordic Microalgae.org

Halterna av diarréframkallande skaldjurstoxin, DST, är fortsatt över gränsvärde för vad som är rekommenderat för mänsklig konsumtion på flera platser. Denna vecka mätte livsmedelsverket för höga halter i Halsefjorden, Lyresund och Stigfjorden yttre. Vi avråder därför helt från självplock i dessa områden.

DST uppmättes, dock under gränsvärde, hos musslor och ostron vid Fölungarna, Tjärnöarkipelagen, Råssö-Resefjorden, Lindöfjorden, Edsvik och Havstensfjorden norra. Iaktta därför försiktighet om du plockar i dessa områden. Inga DST halter uppmättes i Koljöfjorden, Sannäsfjorden eller Borgilefjorden.

Håvprover från SMHI påvisade potentiellt giftiga växtplankton över gränsvärde av arten Dinophysis acuta vid Fjällbacka. Undvik därför självplock även i Fjällbackaområdet. Olika potentiellt toxiska Dinophysis och Alexandrium arter hittades även vid Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden, dock under gränsvärde.

Inga förhöjda bakteriehalter (E. coli) i musslor eller ostron har rapporterats in denna vecka.

Lokala avvikelser kan alltid förekomma så vill man vara på den säkra sidan kan man alltid vända sig till handeln där kontrollerade skaldjur finns till försäljning.

Vill du veta mer om marina algtoxiner i skaldjur eller om olika produktionsområden för musslor och ostron gå då till Livsmedelsverkets sidor:

Marina algtoxiner i musslor och ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

SMHI har en bra sida om växtplankton som är väl värd att kika på

Till webbplatsen Nordic Microalgae Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet